• (như rên siết) gémir
    Rên xiết dưới ách áp bức
    gémir sous l'oppression

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X