• Murmurer; gémir; bruire
  Gió rào
  vent qui gémit
  rào
  feuilles qui bruissent
  tiếng rào
  murmure; bruissement; (y học) murmure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X