• Très
  Rậm
  très épais
  Xanh
  très vert
  Chậm
  très lentement
  (redoublement) très très lentement
  Vòi nước chảy
  ��robinet qui laisser couler l'eau très lentement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X