• Forger du fer (xem lò rào; thợ rào)
  Xem mưa rào
  Enclore; clore; clôturer
  Rào vườn lại
  enclore (clore) un jardin
  Barrer; fermer
  Rào đường
  barrer une rue; fermer
  Rào đường
  barrer une rue; fermer un passage
  rào trước đón sau
  clôture; haie
  Ngựa vượt rào
  ��cheval qui franchit les haies
  Cuộc đua vượt rào
  ��course de haies

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X