• Jaser; piailler (en parlant des oiseaux); babiller (en parlant des enfants)
  Bruyamment et sans interruption
  Cười nói ríu rít
  rire et parler bruyamment et sans interruption

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X