• (xây dựng) solive
  Poutre
  Rầm thép cầu
  poutre métallique d'un pont
  À grands cris; à grand bruit
  Phản đối rầm lên
  protester à grands cris
  rầm rầm
  (redoublement, sens plus fort)
  đùa rầm rầm
  ��folâtrer bruyamment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X