• (từ cũ, nghĩa cũ) s'incliner très bas
  Rập đầu xin gia ơn
  s'incliner très bas pour solliciter une faveur
  Xin gia ơn
  s'inclimer très bas pour solliciter une grâce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X