• Robuste; vigoureux
  Đứa rắn rỏi
  un enfant robuste (vigoureux)
  Nét họa rắn rỏi
  une touche vigoureuse
  Ferme; viril
  Lời văn rắn rỏi
  un style ferme
  Quyết tâm rắn rỏi
  résolution virile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X