• (thực vật học) fougère
  Xem bắt quyết
  Être résolu à; être déterminé à
  Quyết hoàn thành kế hoạch
  être déterminé à réaliser son plan
  (khẩu ngữ) décider; arrêter
  Việc đã quyết rồi
  l'affaire a été décidée
  (khẩu ngữ) décidément
  Việc ấy quyết không thành công
  cette affaire décidément ne réussira pas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X