• Puis; et puis; après quoi
    Anh đến tôi rồi thì ta cùng đi
    venez chez moi et puis nous irons ensemble

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X