• Couvrir toute une portion de ciel.
    Chim bay rợp trời
    des volées d'oiseaux qui couvrent toute une portion de ciel.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X