• (địa phương) verser; déverser.
    Rợt bát cơm sang hai chén nhỏ
    déverser le bol de riz dans deux petites tasses.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X