• (ít dùng) huit
  Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo thất bát sông cũng lội ca dao
  quand on s'aime, on est prêt à franchir trois et quatre montagnes et à traverser sept et huit fleuves
  Le huit (dans un jeu de cartes)
  Rút được con bát
  tirer un huit
  (từ cũ; nghĩa cũ) mandarin du huitième degré de la hiérarchie mandarinale
  Bol; jatte
  Bát cơm
  bol de riz
  Bát sữa
  jatte de lait
  Nói tắt của bát họ
  bát ăn bát để
  être d'une situation aisée
  như bát nước đầy
  avec bienveillance et bonne grâce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X