• S'apprêter à; être sur le point de.
  Rục rịch đi xa
  s'apprêter à faire un long voyage.
  (địa phương) s'agiter; se remuer.
  Ngồi im không rục rịch
  rester immobile sans se remuer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X