• Rouet
  Loin
  Đi xa
  aller au loin
  Nhìn xa
  regarder au loin
  Nhìn xa thấy rộng
  voir loin
  Sống xa nhà đã ba năm
  vivre loin de sa famille depuis trois ans; être séparé de sa famille depuis trois ans
  Đằng xa
  au loin
  Từ xa
  de loin
  Trở lại thật xa trong lịch sử
  remonter bien loin dans lhistoire
  Beaucoup; bien
  ta hơn xa
  elle le surpasse de beaucoup
  ý kiến khác nhau xa
  opinions bien différentes lune de lautre
  xa chạy cao bay
  prendre la fuite
  xa mặt cách lòng
  loin des yeux, loin du coeur
  xa xa
  éloigné; lointain
  Nơi xa
  ��lieu éloigné
  Nguyên nhân xa
  ��cause lointaine
  con xa
  ��parents éloignés
  Nói xa
  vivre loin; quitter
  Tôi xa quê hương đã ba năm
  ��jai vécu loin de mon pays natal depuis trois ans
  Đứa không xa mẹ một bước
  ��lenfant ne quitte pas sa mère dun pas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X