• Entra†ner (quelqu'un dans quelque action condamnable).
    Rủ bạn đi đánh bạc
    entra†ner son ami au jeu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X