• Ouvertement; sans dissimulation
    Ra mặt làm tay sai cho địch
    se mettre ouvertement au service de l'ennemi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X