• S'employer à; s'évertuer à; s'efforcer; se dépenser; faire des efforts
    Ra sức làm việc
    s'évertuer à travailler

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X