• Avoir lair de; para†tre; sembler
    Ăn nói ra tuồng không đứng đắn
    parler en termes qui paraissent peu sérieux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X