• Frémir; tressaillir.
    cây rung rinh trước gió
    feuilles qui frémissent (tressaillent) sous le vent.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X