• Secouer; ébranler.
  Rung cây
  secouer (ébranler) un arbre;
  Rung đùi
  secouer les cuisses.
  Agiter; sonner.
  Rung chuông
  agiter (sonner) la cloche.
  Vibrer; trembler.
  Cửa kính run
  les vitres trembler;
  Tiếng đại bác làm rung cửa kímh
  le canon fait vibrer les vitres
  Trépider.
  Động rung
  moteur qui trépide
  bộ rung
  (nhạc) tremblant (de l'orgue);
  Ngón rung
  ��(nhạc) vibrato;
  Phát âm rung lưỡi
  roulement ( y học)
  Tiếng rung tâm trương
  vibrant
  Dây rung
  ��corde vibrante;
  Phụ âm rung
  (y học) fibrillation
  Rung tim
  ��fibrillation cardiaque;
  Rung tâm nhĩ
  ��fibrillation auriculaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X