• Plancher.
  Sàn bê-tông
  plancher en béton;
  Sàn ván
  plancher de planches; parquet;
  Sàn toa xe
  plancher dun wagon;
  Sàn miệng
  (giải phẫu học) plancher buccal
  ván sàn
  planchéiage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X