• (đường sắt) wagon ; fourgon.
  Toa hành khách
  wagon de voyageurs ;
  Toa chở hàng
  wagon de marchandises ;
  Toa chở súc vật
  fourgon à bestiaux ;
  Toa hành
  wagon à bagages ; fourgon ;
  Toa bưu điện
  wagon-poste.
  (địa phương) ordonnance.
  Thầy thuốc cho toa
  le médicin prescrit une ordonnance.
  Trémie (d'un tarare)
  Hotte (d'une cheminée de cuisine).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X