• (in ấn) composer.
  Sắp chữ một cột báo
  composer une colonne de journal
  máy sắp chữ
  composeuse
  Thợ sắp chữ
  ��compositeur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X