• Usé; élimé; rapé.
  Chiếc mi đã sờn
  une chemise usée (élimée);
  Quần áo sờn
  vêtements rapés.
  Fléchir; perdre courage (usité en tournures négatives).
  Khó khăn chẳng sờn
  sans fléchir devant les difficultés.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X