• Situation d'une affaire; situation de fait.
    Sự thể của việc đó như thế
    telle est la situation de l'affaire.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X