• Tomber dans une situation difficile
    sa lỡ bước
    être dévoyé et mis dans une mauvaise posture.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X