• Tomber dans la ruine; décline.
  Nuôi một gia đình sa sút
  nourrir une famille qui tombe dans la ruine;
  Sức khỏe sa sút
  santé qui décline.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X