• Vice; lacune; imperfection.
  Sai sót về hình thức
  vice de forme;
  Bài làm nhiều sai sót
  devoir plein de lacunes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X