• Mieux vaut.
    Sống đục sao bằng thác trong
    mieux vaut mourir hororablement que de vivre dans lignominie.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X