• Décliner; être à son déclin; être en décadence.
  Sức khỏe suy
  santé qui décline
  Nhà Nguyễn suy
  la dynastie Nguyen est à son déclin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X