• Fils de soie froissés
    rối như
    embrouillé comme des fils de soie froissés; (nghĩa bóng) en proie aux tourments

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X