• (thông tục) qui exige beaucoup defforts et de temps.
    Công việc còn tướt mới xong
    travail qui exige encore beaucoup defforts et de temps pour être terminé.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X