• Matériaux; document.
  Thu thập liệu
  rassembler des matériaux
  liệu lịch sử
  document historique.
  Moyen.
  liệu sản xuất
  moyen de production.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X