• Sortir; envoyer
  Xuất tiền qũy
  sortir largent de la caisse
  Débourser; dépenser
  Xuất bốn trăm đồng
  débourser quatre cents dongs
  ( xuất khẩu) exporter
  Xuất hàng sang châu Âu
  exporter des marchandises en Europe
  xuất đầu lộ diện
  para†tre publiquement
  xuất khẩu thành thi
  avoir le talent dimproviser des vers
  xuất bất ý
  par surprise
  Xuất qủy nhập thần
  (từ cũ, nghĩa cũ) miraculeusement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X