• Quatre.
  Gấp cái chăn làm
  plier une couverture en quatre;
  Ba mươi
  trente-quatre;
  Trang
  page quatre.
  Quatrième.
  Canh
  quatrième veille
  bộ
  (âm nhạc) quatour.
  Bộ đàn dây
  ��quatuor à cordes;
  Góc
  ��quartier.
  Góc quả táo
  ��un quartier de pomme;
  thứ
  ��(địa lý, địa chất) quaternaire;
  Người lai đen một phần
  ��quarteron;
  Phần
  ��quart.
  Ba phần
  privé; personnel; particullier.
  Trường
  ��école privée;
  Đời
  ��vie privée; privé;
  Tài sản
  ��domaine particullier;
  Quyền lợi
  ��intérêt personnel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X