• Taille.
  Người tầm vóc lớn
  une personne de grande taille.
  (nghĩa bóng) statue ; dimension.
  Nhà văn tầm vóc lớn
  un écrivain d'une haute statue
  Tầm vóc lịch sử
  dimension historique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X