• Lentement et méticuleusement.
    Tần mần tính toán cả buổi sáng
    passer tout une matinée à calculer lentement et méticuleusement.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X