• Terminal.
  Sinh trưởng tận cùng
  (thực vật học) croissance terminale.
  Se terminer.
  Từ tận cùng bằng một phụ âm
  mot se terminant par une consonne.
  Jusqu'au bout.
  Đeo đuổi đến tận cùng
  poursuivre jusqu'au bout.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X