• Comprendre parfaitement ; saisir à fond.
  Tỏ tường mọi mặt của vấn đề
  saisir à fond tous les aspects d'un problème.
  À fond.
  Biết tỏ tường
  conna†tre à fond.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X