• Combiner.
  Combinaison.
  Tổ hợp lặp
  (toán học) combinaison avec répétition.
  Trust; holding.
  Tổ hợp dầu lửa
  trust du pétrole;
  Tổ hợp thép
  holding de l'acier.
  Groupe coopératif (forme inférieure de coopérative).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X