• Récapituler ; faire le bilan
  Tổng kết công việc trong ngày
  faire le bilan des travaux en fin d'année
  Bilan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X