• Prendre la liberté de; se donner la liberté; se permettre.
    Tự tiện đến không lệnh triệu tập
    prendre la liberté de venir sans convocation.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X