• Vase allongé (pour contenir de la saumure...).
  Pendant ; ballant.
  Tay thõng
  bras pendants
  Chân thõng
  jambes ballantes
  để thõng
  laisser pendre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X