• Prendre l'initiative.
  Thủ xướng một phong trào
  prendre l'initiative d'un mouvement.
  (nghĩa xấu) être l'instigateur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X