• Lentement.
  Đi thủng thẳng
  marcher lentement.
  (địa phương) plus tard.
  Thủng thẳng rồi sẽ hay
  on verra �a plus tard.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X