• Droit.
  Đường thẳng
  ligne droite.
  Rectiligne.
  Đường phố thẳng
  des rues rectilignes ;
  Chuyển động thẳng
  (vật lý học) mouvement rectiligne.
  Franc ; droit.
  Tính thẳng
  caractère franc.
  (thực vật học) orthotrope.
  Noãn thẳng
  ovule orthotrope
  Droit
  Nhắm thẳng
  ��viser droit ;
  Đi thẳng vào sự việc
  directement.
  Về thẳng nhà
  franchement.
  Nói thẳng
  d'un seul trait.
  Ngủ thẳng đến sáng
  définitivement.
  Cút thẳng
  ��s'en aller définitivement
  thẳng một mạch
  d'un seul trait.
  Thẳng ruột ngựa
  être franc et droit  ; avoir le coeur sur la main

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X