• Prophétique ; prescient
  nhà tiên tri
  prophète ;
  Lời tiên tri
  ��prophétie
  Phép tiên tri
  ��prophétisme
  Sự tiên tri
  ��prescience
  Tiên tri tiên giác
  ��clairvoyant ; perspicace ; sagace.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X