• Faire des efforts pour progresser ; progresser ; aller de l'avant.
    Chí tiến thủ
    la volonté de progresser.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X