• (kỹ thuật) laminer.
  Tiết lưu hơi
  laminer la vapeur
  Van tiết lưu
  étrangleur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X